Menu

Partners en externe links

De LevensStudio biedt biografische coaching bij levens- en loopbaanvragen, waarin het Levensverhaal centraal staat. In de LevensStudio kan je letterlijk ‘op verhaal komen’ met betrekking tot je leven en/of werk. Uitgangspunt in de gesprekken is een door jou geformuleerde vraag. De LevensStudio biedt verschillende gespreksvormen aan met een biografisch coach.
Langer lopende trajecten of juist een eenmalig gesprek.

Als kleine zelfstandige ontwikkelt José Franssen projecten en methodieken voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers in de creativiteitssector, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, levensbeschouwelijke organisaties en educatieve instellingen. Rode draad in haar werk is het werken met mensen en hun levensverhalen, om hen via het eigen verhaal mogelijkheden aan te reiken tot communicatie, ontwikkeling en groei.

ErvaringsVerhalen.nl Deze site biedt ten eerste een overzicht van boeken en websites met levensverhalen, ervaringsverhalen en herstelverhalen. Ten tweede zijn op deze site tips te lezen voor het schrijven van je eigen verhaal (jongeren en volwassenen). Ten derde is er voor studenten en professionals informatie opgenomen over het werken met (levens)verhalen .

Cretio.nl
 Voor nabestaanden kan de afwikkeling van een nalatenschap een zoektocht betekenen, uitgerekend in een periode die gekenmerkt wordt door verdriet en ontreddering. Cretio verzorgt, coördineert en optimaliseert nalatenschappen als onafhankelijke professional en ondersteunt zowel erflaters bij leven (erfplanning) als erfgenamen/executeurs bij overlijden van hun dierbaren. 

HelmaPeters.nl Wilhelmina Films maakt promotiefilms, portretfilms, documentaires en kunstprojecten en relatiegeschenken. Een persoonlijk portret wordt net zo goed als een informatief verhaal gemaakt vanuit betrokkenheid en vakmanschap. De vakvrouw achter Wilhelmina Films is filmmaakster Helma Peters: “Nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt is mijn drijfveer. Helder krijgen wat de opdrachtgever belangrijk vindt, en dan via script, filmbeeld en montage tot een complete verhalende film komen – voor mij zit de uitdaging in de uitvoering van het totale project."

IlseVanHeusden.nl Ilse: “Via het Midden-Oosten ben ik in Amerika beland, waar ik niet alleen mijn buren maar ook de rest van het land probeer te begrijpen. Over die zoektocht maak ik verhalen voor Nederlandse media, en natuurlijk neem ik altijd mijn camera mee. Ik schrijf artikelen, en doe ook op de radio verslag over Amerika. Daarbij werk ik als eindredacteur. Eerder was ik correspondent in Israël. In Nederland werkte ik jaren in de landelijke en regionale journalistiek en als internetjournalist.”

FastMovingTargets.nl is een platform in aanbouw over innovatie op het gebied van media, technologie en communicatie. Fast Moving Targets signaleert, duidt en legt uit. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor wie? En hoe zet je nieuwe trends en technieken succesvol in? Fast Moving Targets is een initiatief van The Crowds.

Vanuit Verhalenpodium gaat Lisa Koolhoven met u in gesprek en schrijft zij uw levensverhaal, dat van uw familielid of de geschiedenis van uw organisatie. Na haar studie geschiedenis werkte Lisa in de publieke en private sector in Nederland en Afrika. Deze achtergrond maakt dat zij uw verhaal vanuit een brede context kan benaderen. Naast interviews en het verzamelen van beeldmateriaal, kan zij gedegen archiefonderzoek doen en historische informatie toevoegen. Graag geeft zij ook uw verhaal het podium dat het verdient!


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties en updates


“Bewaar al je herinneringen goed; je kunt ze niet opnieuw beleven.”

Bob Dylan (Amerikaans musicus)

Top